Commodity2005200620092010
Diazo- /azo- /azoxy-comps.$52,341$110$10,099$4,336
Total$52,341$110$10,099$4,336