Uruguay

Uruguay Wegen

Uruguay > Transport

Wegen:

1.600 km (2011)

Definitie: Deze invoer geeft de totale lengte van bevaarbare rivieren, kanalen en andere binnenwateren van water.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.