Flag of Uruguay

Uruguay Profiel Demografie

Home > Uruguay

Bevolking
3.369.299 (Juli 2018 est.)
Leeftijdsopbouw
0-14 jaar: 19,91% (mannen 341.402 /vrouwen 329.474)
15-24 jaar: 15,56% (mannen 265.486 /vrouwen 258.611)
25-54 jaar: 39,48% (mannen 658.871 /vrouwen 671.172)
55-64 jaar: 10,68% (mannen 169.385 /vrouwen 190.392)
65 jaar and over: 14,38% (mannen 194.269 /vrouwen 290.237) (2018 est.)
Bevolkingsgroei
0,27% (2018 est.)
Geboortecijfer
13 births/1.000 inwoners (2018 est.)
Sterftecijfer
9,4 deaths/1.000 inwoners (2018 est.)
Netto migratie percentage
-0,9 migrant(s)/1.000 inwoners (2018 est.)
Bevolking naar sekse
at birth: 1,04 man/vrouw
0-14 jaar: 1,04 man/vrouw
15-24 jaar: 1,03 man/vrouw
25-54 jaar: 0,98 man/vrouw
55-64 jaar: 0,89 man/vrouw
65 jaar and over: 0,67 man/vrouw
totale bevolking: 0,94 man/vrouw (2018 est.)
Zuigelingensterfte
total: 8,1 deaths/1.000 levend geborenen (2018 est.)
mannen: 9 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 7,2 deaths/1.000 levend geborenen
Levensverwachting
totale bevolking: 77,6 jaar (2018 est.)
mannen: 74,4 jaar
vrouwen: 80,8 jaar
Vruchtbaarheidspercentage
1,79 kinderen/vrouw (2018 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen
0,6% (2018 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS
14.000 (2018 est.)
hiv/AIDS - overledenen
<200 (2018 est.)
Alfabetisme
definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 98,6%
mannen: 98,2%
vrouwen: 99% (2017 est.)
Moedersterfte
17 doden / 100.000 levendgeborenen (2017 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht
4% (2011)
Uitgaven aan gezondheidszorg
9,2% (2015)
Dichtheid van artsen
5,05 artsen / 1.000 inwoners (2017)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking
2,8 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2014)
Obesitas - percentage volwassenen
27,9% (2016)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019