Tunesië

Tunesië Invoerpartners

Tunesië > Economie

Invoerpartners: France 18,2%, Italy 15,2%, China 8,5%, Germany 7,5%, Spain 4,3%, Russia 4,1%, Algeria 4,1% (2015)

Definitie: Dit item biedt een rangorde van handelspartners, te beginnen met de belangrijkste; het bevat soms het percentage van de totale dollarwaarde.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.