Timor Leste

Timor Leste BNP - Reëel groeicijfer

Timor Leste > Economie

BNP - Reëel groeicijfer: 5% (2016 est.)
4,3% (2015 est.)
5,9% (2014 est.)

Definitie: Deze boeking geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage. De groeicijfers zijn van jaar tot jaar en niet gecompliceerd.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.