Flag of Spanje

Spanje Profiel Demografie 2017

Home > Spanje

Bevolking48.563.476 (Juli 2016 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 15,43% (mannen 3.854.687/vrouwen 3.638.288)
15-24 jaar: 9,56% (mannen 2.400.188/vrouwen 2.243.311)
25-54 jaar: 45,24% (mannen 11.200.786/vrouwen 10.771.652)
55-64 jaar: 11,91% (mannen 2.820.933/vrouwen 2.963.050)
65 jaar and over: 17,85% (mannen 3.700.832/vrouwen 4.969.749) (2016 est.)
Bevolkingsgroei0,84% (2016 est.)
Geboortecijfer9,4 births/1.000 inwoners (2016 est.)
Sterftecijfer9,1 deaths/1.000 inwoners (2016 est.)
Netto migratie percentage8 migrant(s)/1.000 inwoners (2016 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,07 man/vrouw
0-14 jaar: 1,06 man/vrouw
15-24 jaar: 1,07 man/vrouw
25-54 jaar: 1,04 man/vrouw
55-64 jaar: 0,95 man/vrouw
65 jaar and over: 0,74 man/vrouw
totale bevolking: 0,98 man/vrouw (2016 est.)
Zuigelingensterftetotal: 3,3 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 3,6 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 2,9 deaths/1.000 levend geborenen (2016 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 81,7 jaar
mannen: 78,7 jaar
vrouwen: 84,9 jaar (2016 est.)
Vruchtbaarheidspercentage1,49 kinderen/vrouw (2016 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen0,39% (2015 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS148.900 (2015 est.)
hiv/AIDS - overledenen1.200 (2015 est.)
Alfabetismedefinition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 98,1%
mannen: 98,7%
vrouwen: 97,5% (2015 est.)
Moedersterfte5 doden / 100.000 levendgeborenen (2015 est.)
Uitgaven aan gezondheidszorg9% BBP (2014)
Dichtheid van artsen3,82 artsen / 1.000 inwoners (2014)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking3,1 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2011)
Obesitas - percentage volwassenen26,5% (2014)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017