Saint Vincent en de Grenadines

Saint Vincent en de Grenadines Lopende rekening van de betalingsbalans

Saint Vincent en de Grenadines > Economie

Lopende rekening van de betalingsbalans:

-$116 million (2017 est.)
-$122 million (2016 est.)

Definitie: Dit item registreert de nettohandel in goederen en diensten van een land, plus de nettowinst uit huur, rente, winst en dividenden, en netto overdrachtsbetalingen (zoals pensioenfondsen en geldtransfers van werknemers) van en naar de rest van de wereld gedurende de aangegeven periode . Deze cijfers zijn berekend op basis van wisselkoersen, d.w.z. niet in termen van koopkrachtpariteit (PPP).

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.