Saint Lucia

Saint Lucia Uitvoerpartners

Saint Lucia > Economie

Uitvoerpartners:

US 67,6%, UK 5,9%, Trinidad and Tobago 5,5% (2017)

Definitie: Dit item biedt een rangorde van handelspartners, te beginnen met de belangrijkste; het bevat soms het percentage van de totale dollarwaarde.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.