Flag of Saint Lucia

Saint Lucia Profiel Demografie

Home > Saint Lucia

Bevolking
165.510 (Juli 2018 est.)
Leeftijdsopbouw
0-14 jaar: 19,77% (mannen 16.840 /vrouwen 15.874)
15-24 jaar: 14,79% (mannen 12.419 /vrouwen 12.060)
25-54 jaar: 42,93% (mannen 34.228 /vrouwen 36.818)
55-64 jaar: 10,41% (mannen 7.944 /vrouwen 9.284)
65 jaar and over: 12,11% (mannen 9.086 /vrouwen 10.957) (2018 est.)
Bevolkingsgroei
0,31% (2018 est.)
Geboortecijfer
13,1 births/1.000 inwoners (2018 est.)
Sterftecijfer
7,8 deaths/1.000 inwoners (2018 est.)
Netto migratie percentage
-2,2 migrant(s)/1.000 inwoners (2018 est.)
Bevolking naar sekse
at birth: 1,06 man/vrouw
0-14 jaar: 1,06 man/vrouw
15-24 jaar: 1,03 man/vrouw
25-54 jaar: 0,93 man/vrouw
55-64 jaar: 0,86 man/vrouw
65 jaar and over: 0,83 man/vrouw
totale bevolking: 0,95 man/vrouw (2018 est.)
Zuigelingensterfte
total: 10,6 deaths/1.000 levend geborenen (2018 est.)
mannen: 10,2 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 11 deaths/1.000 levend geborenen
Levensverwachting
totale bevolking: 78,1 jaar (2018 est.)
mannen: 75,4 jaar
vrouwen: 81 jaar
Vruchtbaarheidspercentage
1,74 kinderen/vrouw (2018 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen
0,6% (2018)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS
<1000 (2018)
hiv/AIDS - overledenen
<100 (2018)
Moedersterfte
117 doden / 100.000 levendgeborenen (2017 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht
2,8% (2012)
Uitgaven aan gezondheidszorg
6% (2015)
Dichtheid van artsen
0,11 artsen / 1.000 inwoners (2009)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking
1,3 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2013)
Obesitas - percentage volwassenen
19,7% (2016)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019