Saint Helena

Saint Helena Oppervlakte

Saint Helena > Geografie

Oppervlakte:

total: 394 sq km
land: 122 sq km Saint Helena Island
water: 0 sq km
88 sq km Ascension Island, 184 sq km Tristan da Cunha island group (includes Tristan (98 sq km), Inaccessible, Nightingale, and Gough islands)

Definitie: Dit item bevat drie subvelden. Totaal gebied is de som van alle land- en watergebieden begrensd door internationale grenzen en / of kustlijnen. Landoppervlak is het totaal van alle oppervlakken begrensd door internationale grenzen en / of kustlijnen, met uitzondering van binnenwateren (meren, reservoirs, rivieren). Wateroppervlak is de som van de oppervlakken van alle binnenwateren, zoals meren, reservoirs of rivieren, zoals afgebakend door internationale grenzen en / of kustlijnen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.