Saint Helena

Saint Helena Hoofdstad

Saint Helena > Gouvernement

Hoofdstad:

name: Jamestown
geographic coordinates: 15 56 S, 5 43 W
time difference: UTC 0 (5 hours ahead of Washington, DC, during Standard Time)
etymology: founded in 1659 and named after James, Duke of York, who would become King James II of England (r. 1785-1788)

Definitie: Dit item geeft de naam van de zetel van de overheid, de geografische coördinaten , het tijdsverschil ten opzichte van Coordinated Universal Time (UTC) en de tijd die is waargenomen in Washington, DC en, indien van toepassing, informatie over zomertijd (DST) . Waar nodig is een speciale notitie toegevoegd om die landen met meerdere tijdzones te markeren.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.