Mongolië

Mongolië Wegen

Mongolië > Transport

Wegen:

580 km (the only waterway in operation is Lake Hovsgol) (135 km); Selenge River (270 km) and Orhon River (175 km) are navigable but carry little traffic; lakes and rivers ice free from May to September) (2010)

Definitie: Deze invoer geeft de totale lengte van bevaarbare rivieren, kanalen en andere binnenwateren van water.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.