Mongolië

Mongolië Moedersterfte

Mongolië > Demografie

Moedersterfte:

45 doden / 100.000 levendgeborenen (2017 est.)

Definitie: De maternale sterftecijferratio (MMRatio) is het jaarlijkse aantal vrouwelijke sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen van elke oorzaak die verband houdt met of wordt verergerd door zwangerschap of het management ervan (met uitsluiting van toevallige of incidentele oorzaken). De MMRatio omvat sterfgevallen tijdens de zwangerschap, de bevalling of binnen 42 dagen na beëindiging van de zwangerschap, ongeacht de duur en de plaats van de zwangerschap, gedurende een bepaald jaar.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.