Mongolië

Mongolië Directe buitenlandse investeringen - uitstroom

Mongolië > Economie

Directe buitenlandse investeringen - uitstroom:

$495 million (31 December 2017 est.)
$455.2 million (31 December 2016 est.)

Definitie: Deze boeking geeft de cumulatieve US-dollarwaarde van alle beleggingen in het buitenland rechtstreeks aan ingezetenen - voornamelijk bedrijven - van het thuisland, aan het einde van de aangegeven periode. Directe investeringen zijn exclusief investeringen door aankoop van aandelen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.