Flag of Mongolië

Mongolië Profiel Demografie

Home > Mongolië

Bevolking
3.103.428 (Juli 2018 est.)

note: Mongolia is one of the least densely populated countries in the world (2 people per sq km); twice as many ethnic Mongols (some 6 million) live in Inner Mongolia (Nei Mongol) in neighboring China

Leeftijdsopbouw
0-14 jaar: 27% (mannen 427.225 /vrouwen 410.579)
15-24 jaar: 15,67% (mannen 246.198 /vrouwen 240.040)
25-54 jaar: 45,49% (mannen 683.475 /vrouwen 728.149)
55-64 jaar: 7,43% (mannen 105.085 /vrouwen 125.502)
65 jaar and over: 4,42% (mannen 55.447 /vrouwen 81.728) (2018 est.)
Bevolkingsgroei
1,11% (2018 est.)
Geboortecijfer
18,2 births/1.000 inwoners (2018 est.)
Sterftecijfer
6,3 deaths/1.000 inwoners (2018 est.)
Netto migratie percentage
-0,8 migrant(s)/1.000 inwoners (2018 est.)
Bevolking naar sekse
at birth: 1,05 man/vrouw
0-14 jaar: 1,04 man/vrouw
15-24 jaar: 1,03 man/vrouw
25-54 jaar: 0,94 man/vrouw
55-64 jaar: 0,84 man/vrouw
65 jaar and over: 0,68 man/vrouw
totale bevolking: 0,96 man/vrouw (2018 est.)
Zuigelingensterfte
total: 20,5 deaths/1.000 levend geborenen (2018 est.)
mannen: 23,5 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 17,3 deaths/1.000 levend geborenen
Levensverwachting
totale bevolking: 70,2 jaar (2018 est.)
mannen: 66 jaar
vrouwen: 74,7 jaar
Vruchtbaarheidspercentage
2,04 kinderen/vrouw (2018 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen
<.1% (2018 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS
<1000 (2018 est.)
hiv/AIDS - overledenen
<100 (2018 est.)
Alfabetisme
definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 98,4%
mannen: 98,2%
vrouwen: 98,6% (2015 est.)
Moedersterfte
45 doden / 100.000 levendgeborenen (2017 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht
0,9% (2016)
Uitgaven aan gezondheidszorg
3,9% (2015)
Dichtheid van artsen
2,89 artsen / 1.000 inwoners (2016)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking
7 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2012)
Obesitas - percentage volwassenen
20,6% (2016)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019