Maldiven

Maldiven Militaire dienst leeftijd en verplichting

Maldiven > Krijgsmacht

Militaire dienst leeftijd en verplichting:

18-28 jaar for voluntary service; no conscription; 10th grade or equivalent education required; must not be a member of a political party

Definitie: Dit gegeven geeft de vereiste leeftijden voor vrijwillige of dienstplichtige militaire dienst en de duur van de dienstverplichting.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.