Maldiven

Maldiven Hoofdstad

Maldiven > Gouvernement

Hoofdstad:

name: Male
geographic coordinates: 4 10 N, 73 30 E
time difference: UTC+5 (10 hours ahead of Washington, DC, during Standard Time)
etymology: derived from the Sanskrit word "mahaalay" meaning "big house"

Definitie: Dit item geeft de naam van de zetel van de overheid, de geografische coördinaten , het tijdsverschil ten opzichte van Coordinated Universal Time (UTC) en de tijd die is waargenomen in Washington, DC en, indien van toepassing, informatie over zomertijd (DST) . Waar nodig is een speciale notitie toegevoegd om die landen met meerdere tijdzones te markeren.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.