Maldiven

Maldiven Directe buitenlandse investeringen - instroom

Maldiven > Economie

Directe buitenlandse investeringen - instroom:

$324 million (31 December 2015)
$256 million (31 December 2013)

Definitie: Deze boeking geeft de cumulatieve US-dollarwaarde van alle investeringen in het land van herkomst direct aan ingezetenen - voornamelijk bedrijven - van andere landen aan het einde van de aangegeven periode. Directe investeringen zijn exclusief investeringen door aankoop van aandelen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.