Flag of Maldiven

Maldiven Profiel Demografie

Home > Maldiven

Bevolking
392.473 (Juli 2018 est.)
Leeftijdsopbouw
0-14 jaar: 21,62% (mannen 43.293 /vrouwen 41.563)
15-24 jaar: 19,15% (mannen 42.849 /vrouwen 32.326)
25-54 jaar: 48,47% (mannen 106.083 /vrouwen 84.160)
55-64 jaar: 6,22% (mannen 11.888 /vrouwen 12.540)
65 jaar and over: 4,53% (mannen 8.101 /vrouwen 9.670) (2018 est.)
Bevolkingsgroei
-0,06% (2018 est.)
Geboortecijfer
16,1 births/1.000 inwoners (2018 est.)
Sterftecijfer
4 deaths/1.000 inwoners (2018 est.)
Netto migratie percentage
-12,7 migrant(s)/1.000 inwoners (2018 est.)
Bevolking naar sekse
at birth: 1,05 man/vrouw
0-14 jaar: 1,04 man/vrouw
15-24 jaar: 1,33 man/vrouw
25-54 jaar: 1,26 man/vrouw
55-64 jaar: 0,95 man/vrouw
65 jaar and over: 0,84 man/vrouw
totale bevolking: 1,18 man/vrouw (2018 est.)
Zuigelingensterfte
total: 21,3 deaths/1.000 levend geborenen (2018 est.)
mannen: 23,6 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 18,9 deaths/1.000 levend geborenen
Levensverwachting
totale bevolking: 76 jaar (2018 est.)
mannen: 73,7 jaar
vrouwen: 78,5 jaar
Vruchtbaarheidspercentage
1,72 kinderen/vrouw (2018 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen
NA
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS
NA
hiv/AIDS - overledenen
NA
Moedersterfte
53 doden / 100.000 levendgeborenen (2017 est.)
Alfabetisme
definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 99,3%
mannen: 99,8%
vrouwen: 98,8% (2015 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht
17,7% (2009)
Uitgaven aan gezondheidszorg
11,5% (2015)
Dichtheid van artsen
1,04 artsen / 1.000 inwoners (2016)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking
4,3 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2009)
Obesitas - percentage volwassenen
8,6% (2016)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019