Maldiven

Maldiven BNP - Reëel groeicijfer

Maldiven > Economie

BNP - Reëel groeicijfer:

4,8% (2017 est.)
4,5% (2016 est.)
2,2% (2015 est.)

Definitie: Deze boeking geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage. De groeicijfers zijn van jaar tot jaar en niet gecompliceerd.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.