Luxemburg

Luxemburg Productie elektriciteit

Luxemburg > Energie

Productie elektriciteit: 1,4 miljard kWh (2014 est.)

Definitie: Dit item is de jaarlijkse geproduceerde elektriciteit uitgedrukt in kilowattuur. De discrepantie tussen de hoeveelheid opgewekte en / of geïmporteerde elektriciteit en het verbruikte en / of geëxporteerde bedrag wordt geboekt als verlies in transmissie en distributie.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.