Luxemburg

Luxemburg Galerijen

Luxemburg > Transport

Galerijen: total: 2,899 km
paved: 2,899 km (includes 152 km of expressways) (2011)

Definitie: Dit item geeft de totaal lengte van het wegennetwerk en bevat de lengte van de verharde en onveranderde delen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.