Flag of Koeweit

Koeweit Profiel Demografie

Home > Koeweit

Bevolking
2.916.467 (Juli 2017 est.) (Juli 2018 est.)

note: Kuwait's Public Authority for Civil Information estimates the country's total population to be 4.437.590 for 2017, with immigrants accounting for more than 69.5%

Leeftijdsopbouw
0-14 jaar: 24,81% (mannen 376.652 /vrouwen 347.019)
15-24 jaar: 15,04% (mannen 240.638 /vrouwen 197.946)
25-54 jaar: 52,3% (mannen 961.205 /vrouwen 563.979)
55-64 jaar: 5,2% (mannen 85.146 /vrouwen 66.373)
65 jaar and over: 2,66% (mannen 35.117 /vrouwen 42.392) (2018 est.)
Bevolkingsgroei
1,38% (2018 est.)
Geboortecijfer
18,8 births/1.000 inwoners (2018 est.)
Sterftecijfer
2,3 deaths/1.000 inwoners (2018 est.)
Netto migratie percentage
-2,8 migrant(s)/1.000 inwoners (2018 est.)
Bevolking naar sekse
at birth: 1,05 man/vrouw
0-14 jaar: 1,09 man/vrouw
15-24 jaar: 1,22 man/vrouw
25-54 jaar: 1,7 man/vrouw
55-64 jaar: 1,28 man/vrouw
65 jaar and over: 0,83 man/vrouw
totale bevolking: 1,4 man/vrouw (2018 est.)
Zuigelingensterfte
total: 6,8 deaths/1.000 levend geborenen (2018 est.)
mannen: 6,6 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 7 deaths/1.000 levend geborenen
Levensverwachting
totale bevolking: 78,3 jaar (2018 est.)
mannen: 76,9 jaar
vrouwen: 79,8 jaar
Vruchtbaarheidspercentage
2,35 kinderen/vrouw (2018 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen
<.1% (2018 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS
<1000 (2018 est.)
hiv/AIDS - overledenen
<100 (2018 est.)
Alfabetisme
definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 96%
mannen: 96,7%
vrouwen: 94,8% (2017 est.)
Moedersterfte
12 doden / 100.000 levendgeborenen (2017 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht
3% (2014)
Uitgaven aan gezondheidszorg
4% (2015)
Dichtheid van artsen
2,58 artsen / 1.000 inwoners (2015)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking
2 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2014)
Obesitas - percentage volwassenen
37,9% (2016)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019