Flag of Kenia

Kenia Profiel Demografie 2017

Home > Kenia

Bevolking46.790.758
note: estimates for this country explicitly take into account the effects of excess mortality due to AIDS; this can result in lower life expectancy, higher infant mortality, higher death rates, lower population growth rates, and changes in the distribution of population by age and sex than would otherwise be expected (Juli 2016 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 40,87% (mannen 9.592.017/vrouwen 9.532.032)
15-24 jaar: 18,83% (mannen 4.398.554/vrouwen 4.411.586)
25-54 jaar: 33,54% (mannen 7.938.111/vrouwen 7.755.128)
55-64 jaar: 3,84% (mannen 819.665/vrouwen 976.862)
65 jaar and over: 2,92% (mannen 590.961/vrouwen 775.842) (2016 est.)
Bevolkingsgroei1,81% (2016 est.)
Geboortecijfer25,1 births/1.000 inwoners (2016 est.)
Sterftecijfer6,8 deaths/1.000 inwoners (2016 est.)
Netto migratie percentage-0,2 migrant(s)/1.000 inwoners (2016 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,02 man/vrouw
0-14 jaar: 1,01 man/vrouw
15-24 jaar: 1 man/vrouw
25-54 jaar: 1,02 man/vrouw
55-64 jaar: 0,84 man/vrouw
65 jaar and over: 0,77 man/vrouw
totale bevolking: 1 man/vrouw (2016 est.)
Zuigelingensterftetotal: 38,3 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 42,7 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 33,7 deaths/1.000 levend geborenen (2016 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 64 jaar
mannen: 62,6 jaar
vrouwen: 65,5 jaar (2016 est.)
Vruchtbaarheidspercentage3,14 kinderen/vrouw (2016 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen5,91% (2015 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS1.517,700 (2015 est.)
hiv/AIDS - overledenen35.800 (2015 est.)
Alfabetismedefinition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 78%
mannen: 81,1%
vrouwen: 74,9% (2015 est.)
Moedersterfte510 doden / 100.000 levendgeborenen (2015 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht11% (2014)
Uitgaven aan gezondheidszorg5,7% BBP (2014)
Dichtheid van artsen0,2 artsen / 1.000 inwoners (2013)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking1,4 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2010)
Obesitas - percentage volwassenen5,9% (2014)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017