Flag of IJsland

IJsland Profiel Demografie 2017

Home > IJsland

Bevolking335.878 (Juli 2016 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 20,4% (mannen 35.009/vrouwen 33.495)
15-24 jaar: 13,77% (mannen 23.452/vrouwen 22.789)
25-54 jaar: 39,99% (mannen 67.878/vrouwen 66.428)
55-64 jaar: 11,75% (mannen 19.848/vrouwen 19.622)
65 jaar and over: 14,1% (mannen 22.130/vrouwen 25.227) (2016 est.)
Bevolkingsgroei1,17% (2016 est.)
Geboortecijfer13,8 births/1.000 inwoners (2016 est.)
Sterftecijfer6,3 deaths/1.000 inwoners (2016 est.)
Netto migratie percentage4,2 migrant(s)/1.000 inwoners (2016 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,05 man/vrouw
0-14 jaar: 1,05 man/vrouw
15-24 jaar: 1,03 man/vrouw
25-54 jaar: 1,02 man/vrouw
55-64 jaar: 1,01 man/vrouw
65 jaar and over: 0,88 man/vrouw
totale bevolking: 1,01 man/vrouw (2016 est.)
Zuigelingensterftetotal: 2,1 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 2,2 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 1,9 deaths/1.000 levend geborenen (2016 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 83 jaar
mannen: 80,9 jaar
vrouwen: 85,3 jaar (2016 est.)
Vruchtbaarheidspercentage2,01 kinderen/vrouw (2016 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenenNA
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDSNA
hiv/AIDS - overledenenNA
Moedersterfte3 doden / 100.000 levendgeborenen (2015 est.)
Uitgaven aan gezondheidszorg8,9% BBP (2014)
Dichtheid van artsen3,79 artsen / 1.000 inwoners (2015)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking3,18 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2014)
Obesitas - percentage volwassenen23,9% (2014)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017