Flag of Hongkong

Hongkong Profiel Demografie 2017

Home > Hongkong

Bevolking7.167.403 (Juli 2016 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 12,12% (mannen 459.358/vrouwen 409.547)
15-24 jaar: 10,85% (mannen 404.490/vrouwen 372.873)
25-54 jaar: 45,34% (mannen 1.385.536/vrouwen 1.864.077)
55-64 jaar: 15,76% (mannen 548.929/vrouwen 580.913)
65 jaar and over: 15,93% (mannen 537.196/vrouwen 604.484) (2016 est.)
Bevolkingsgroei0,35% (2016 est.)
Geboortecijfer9,1 births/1.000 inwoners (2016 est.)
Sterftecijfer7,2 deaths/1.000 inwoners (2016 est.)
Netto migratie percentage1,7 migrant(s)/1.000 inwoners (2016 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,12 man/vrouw
0-14 jaar: 1,12 man/vrouw
15-24 jaar: 1,08 man/vrouw
25-54 jaar: 0,74 man/vrouw
55-64 jaar: 0,94 man/vrouw
65 jaar and over: 0,89 man/vrouw
totale bevolking: 0,87 man/vrouw (2016 est.)
Zuigelingensterftetotal: 2,7 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 3 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 2,5 deaths/1.000 levend geborenen (2016 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 82,9 jaar
mannen: 80,3 jaar
vrouwen: 85,8 jaar (2016 est.)
Vruchtbaarheidspercentage1,19 kinderen/vrouw (2016 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDSNA
hiv/AIDS - overledenenNA
Dichtheid van artsen1,78 artsen / 1.000 inwoners WHO, Western Pacific Region, Health Information and Intelligence Platform, accessed 3/7/17 (2010)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017