Guinea

Guinea Stemmen

Guinea > Gouvernement

Stemmen: 18 jaar; universal

Definitie: Dit item geeft de leeftijd bij stemrecht en of het recht om te stemmen universeel of beperkt is.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.