Flag of Guatemala

Guatemala Profiel Demografie 2017

Home > Guatemala

Bevolking15.189.958 (Juli 2016 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 35,02% (mannen 2.711.683/vrouwen 2.608.295)
15-24 jaar: 21,8% (mannen 1.663.484/vrouwen 1.647.749)
25-54 jaar: 33,53% (mannen 2.425.931/vrouwen 2.666.790)
55-64 jaar: 5,23% (mannen 377.642/vrouwen 416.939)
65 jaar and over: 4,42% (mannen 311.165/vrouwen 360.280) (2016 est.)
Bevolkingsgroei1,79% (2016 est.)
Geboortecijfer24,5 births/1.000 inwoners (2016 est.)
Sterftecijfer4,7 deaths/1.000 inwoners (2016 est.)
Netto migratie percentage-1,9 migrant(s)/1.000 inwoners (2016 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,05 man/vrouw
0-14 jaar: 1,04 man/vrouw
15-24 jaar: 1,01 man/vrouw
25-54 jaar: 0,91 man/vrouw
55-64 jaar: 0,91 man/vrouw
65 jaar and over: 0,87 man/vrouw
totale bevolking: 0,97 man/vrouw (2016 est.)
Zuigelingensterftetotal: 22 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 23,9 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 19,9 deaths/1.000 levend geborenen (2016 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 72,3 jaar
mannen: 70,3 jaar
vrouwen: 74,4 jaar (2016 est.)
Vruchtbaarheidspercentage2,83 kinderen/vrouw (2016 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen0,57% (2015 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS54.600 (2015 est.)
hiv/AIDS - overledenen1.700 (2015 est.)
Alfabetismedefinition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 81,5%
mannen: 87,4%
vrouwen: 76,3% (2015 est.)
Moedersterfte88 doden / 100.000 levendgeborenen (2015 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht12,6% (2015)
Uitgaven aan gezondheidszorg6,2% BBP (2014)
Dichtheid van artsen0,9 artsen / 1.000 inwoners (2009)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking0,6 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2011)
Obesitas - percentage volwassenen16,4% (2014)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017