Groenland

Groenland BNP - Reëel groeicijfer

Groenland > Economie

BNP - Reëel groeicijfer: 1,7% (2015 est.)
-0,8% (2014 est.)
-3% (2013 est.)

Definitie: Deze boeking geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage. De groeicijfers zijn van jaar tot jaar en niet gecompliceerd.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.