Gibraltar

Gibraltar Onafhankelijkheid dag

Gibraltar > Gouvernement

Onafhankelijkheid dag:

none (overseas territory of the UK)

Definitie: Voor de meeste landen geeft deze ingang de datum aan waarop soevereiniteit werd bereikt en van welke natie, imperium of trusteeship. Voor de andere landen kan de gegeven datum niet "onafhankelijkheid" in de strikte zin vertegenwoordigen, maar eerder een belangrijke gebeurtenis van de nationale natie zoals de traditionele stichtingsdatum of de datum van vereniging, federatie, confederatie, vestiging, fundamentele verandering in de vorm van een regering of opeenvolging van toestanden. Voor een aantal landen was de oprichting van een staat een langdurig evolutionair proces dat zich afspeelde over decennia of zelfs eeuwen. In dergelijke gevallen worden verschillende belangrijke datums genoemd. Afhankelijke gebieden omvatten de notatie "geen" gevolgd door de aard van hun afhankelijkheidsstatus. Zie ook de opmerking Terminologie .

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.