Federated States of Micronesia

Federated States of Micronesia Export

Federated States of Micronesia > Economie

Export: $88,3 miljoen (2013 est.)
$95,7 miljoen (2012 est.)

Definitie: Dit item geeft het totale bedrag aan Amerikaanse dollars goederenuitvoer op een f.o.b. (gratis aan boord) basis. Deze cijfers zijn berekend op basis van wisselkoersen, d.w.z. niet in termen van koopkrachtpariteit (PPP).

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.