Eritrea

Eritrea Productie elektriciteit

Eritrea > Energie

Productie elektriciteit:

415,9 miljoen kWh (2016 est.)

Definitie: Dit item is de jaarlijkse geproduceerde elektriciteit uitgedrukt in kilowattuur. De discrepantie tussen de hoeveelheid opgewekte en / of geïmporteerde elektriciteit en het verbruikte en / of geëxporteerde bedrag wordt geboekt als verlies in transmissie en distributie.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

Zie ook

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.