Eritrea

Eritrea Kustlijn

Eritrea > Geografie

Kustlijn:

2.234 km (mainland on Red Sea 1.151 km, islands in Red Sea 1.083 km)

Definitie: Deze invoer geeft de totale lengte van de grens tussen het landgebied (inclusief eilanden) en de zee.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019

© 2020 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.