Flag of Eritrea

Eritrea Profiel Demografie

Home > Eritrea

Bevolking
5.970.646 (Juli 2018 est.)
Leeftijdsopbouw
0-14 jaar: 39,53% (mannen 1.186.749 /vrouwen 1.173.530)
15-24 jaar: 19,94% (mannen 592.365 /vrouwen 598.305)
25-54 jaar: 32,88% (mannen 965.405 /vrouwen 997.771)
55-64 jaar: 3,7% (mannen 96.967 /vrouwen 123.895)
65 jaar and over: 3,95% (mannen 97.816 /vrouwen 137.843) (2018 est.)
Bevolkingsgroei
0,89% (2018 est.)
Geboortecijfer
29,1 births/1.000 inwoners (2018 est.)
Sterftecijfer
7,1 deaths/1.000 inwoners (2018 est.)
Netto migratie percentage
-13,1 migrant(s)/1.000 inwoners (2018 est.)
Bevolking naar sekse
at birth: 1,03 man/vrouw
0-14 jaar: 1,01 man/vrouw
15-24 jaar: 0,99 man/vrouw
25-54 jaar: 0,97 man/vrouw
55-64 jaar: 0,78 man/vrouw
65 jaar and over: 0,71 man/vrouw
totale bevolking: 0,97 man/vrouw (2018 est.)
Zuigelingensterfte
total: 44,4 deaths/1.000 levend geborenen (2018 est.)
mannen: 51,4 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 37,3 deaths/1.000 levend geborenen
Levensverwachting
totale bevolking: 65,6 jaar (2018 est.)
mannen: 63 jaar
vrouwen: 68,2 jaar
Vruchtbaarheidspercentage
3,9 kinderen/vrouw (2018 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenen
0,7% (2018 est.)
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS
18.000 (2018 est.)
hiv/AIDS - overledenen
<500 (2018 est.)
Alfabetisme
definition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 73,8%
mannen: 82,4%
vrouwen: 65,5% (2015 est.)
Moedersterfte
480 doden / 100.000 levendgeborenen (2017 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht
39,4% (2010)
Uitgaven aan gezondheidszorg
3% (2016)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking
0,7 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2011)
Obesitas - percentage volwassenen
5% (2016)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 december 2019