China

China BNP - Reëel groeicijfer

China > Economie

BNP - Reëel groeicijfer: 6,7% (2016 est.)
6,9% (2015 est.)
7,3% (2014 est.)

Definitie: Deze boeking geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage. De groeicijfers zijn van jaar tot jaar en niet gecompliceerd.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.