Chili

Chili Directe buitenlandse investeringen - instroom

Chili > Economie

Directe buitenlandse investeringen - instroom: $194.8 billion (31 December 2016 est.)
$176.8 billion (31 December 2015 est.)

Definitie: Deze boeking geeft de cumulatieve US-dollarwaarde van alle investeringen in het land van herkomst direct aan ingezetenen - voornamelijk bedrijven - van andere landen aan het einde van de aangegeven periode. Directe investeringen zijn exclusief investeringen door aankoop van aandelen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.