Flag of Brunei

Brunei Profiel Demografie 2017

Home > Brunei

Bevolking436.620 (Juli 2016 est.)
Leeftijdsopbouw0-14 jaar: 23,46% (mannen 52.785/vrouwen 49.638)
15-24 jaar: 17,11% (mannen 37.103/vrouwen 37.603)
25-54 jaar: 46,8% (mannen 98.152/vrouwen 106.206)
55-64 jaar: 8,09% (mannen 18.043/vrouwen 17.278)
65 jaar and over: 4,54% (mannen 9.635/vrouwen 10.177) (2016 est.)
Bevolkingsgroei1,6% (2016 est.)
Geboortecijfer17,2 births/1.000 inwoners (2016 est.)
Sterftecijfer3,6 deaths/1.000 inwoners (2016 est.)
Netto migratie percentage2,4 migrant(s)/1.000 inwoners (2016 est.)
Bevolking naar sekseat birth: 1,05 man/vrouw
0-14 jaar: 1,06 man/vrouw
15-24 jaar: 0,99 man/vrouw
25-54 jaar: 0,92 man/vrouw
55-64 jaar: 1,04 man/vrouw
65 jaar and over: 0,95 man/vrouw
totale bevolking: 0,98 man/vrouw (2016 est.)
Zuigelingensterftetotal: 9,9 deaths/1.000 levend geborenen
mannen: 11,7 deaths/1.000 levend geborenen
vrouwen: 7,9 deaths/1.000 levend geborenen (2016 est.)
Levensverwachtingtotale bevolking: 77,2 jaar
mannen: 74,8 jaar
vrouwen: 79,6 jaar (2016 est.)
Vruchtbaarheidspercentage1,79 kinderen/vrouw (2016 est.)
hiv/AIDS - percentage volwassenenNA
hiv/AIDS - personen met hiv/AIDSNA
hiv/AIDS - overledenenNA
Alfabetismedefinition: age 15 and over can read and write
totale bevolking: 96%
mannen: 97,5%
vrouwen: 94,5% (2015 est.)
Moedersterfte23 doden / 100.000 levendgeborenen (2015 est.)
Kinderen onder de leeftijd van 5 jaar met ondergewicht9,6% (2009)
Uitgaven aan gezondheidszorg2,6% BBP (2014)
Dichtheid van artsen1,47 artsen / 1.000 inwoners (2012)
Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking2,8 ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners (2012)
Obesitas - percentage volwassenen18,6% (2014)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017