Azerbeidzjan

Azerbeidzjan Invoerpartners

Azerbeidzjan > Economie

Invoerpartners: Russia 15,6%, Turkey 12,7%, US 9,2%, Germany 7,5%, Italy 6,4%, Japan 6,1%, UK 6%, China 5,6% (2015)

Definitie: Dit item biedt een rangorde van handelspartners, te beginnen met de belangrijkste; het bevat soms het percentage van de totale dollarwaarde.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.