Arctic Ocean Oppervlakte

Arctic Ocean > Geografie

Oppervlakte: total: 14.056 million sq km
note: includes Baffin Bay, Barents Sea, Beaufort Sea, Chukchi Sea, East Siberian Sea, Greenland Sea, Hudson Bay, Hudson Strait, Kara Sea, Laptev Sea, Northwest Passage, and other tributary water bodies

Definitie: Dit item bevat drie subvelden. Totaal gebied is de som van alle land- en watergebieden begrensd door internationale grenzen en / of kustlijnen. Landoppervlak is het totaal van alle oppervlakken begrensd door internationale grenzen en / of kustlijnen, met uitzondering van binnenwateren (meren, reservoirs, rivieren). Wateroppervlak is de som van de oppervlakken van alle binnenwateren, zoals meren, reservoirs of rivieren, zoals afgebakend door internationale grenzen en / of kustlijnen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.