Antarctica Oppervlakte

Antarctica > Geografie

Oppervlakte: total: 14 million sq km
land: 14 million sq km (280,000 sq km ice-free, 13.72 million sq km ice-covered) (est.)
note: fifth-largest continent, following Asia, Africa, North America, and South America, but larger than Australia and the subcontinent of Europe

Definitie: Dit item bevat drie subvelden. Totaal gebied is de som van alle land- en watergebieden begrensd door internationale grenzen en / of kustlijnen. Landoppervlak is het totaal van alle oppervlakken begrensd door internationale grenzen en / of kustlijnen, met uitzondering van binnenwateren (meren, reservoirs, rivieren). Wateroppervlak is de som van de oppervlakken van alle binnenwateren, zoals meren, reservoirs of rivieren, zoals afgebakend door internationale grenzen en / of kustlijnen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 31 maart 2017

Zie ook

© 2018 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.