Tematisk karta > BNP - per capita (PPP) - Sydamerika

Loading map...

Definition: Denna post visar BNP på köpkraftparitet baserad på befolkning per 1 juli för samma år.

Beskrivning: Kartan som visas här visar hur BNP - per capita (PPP) varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde.

Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020

Se också: BNP - per capita (PPP) stapeldiagram

 

LandBNP - per capita (PPP) (US $)År
Falklandsöarna (Islas Malvinas)70,8002015
Chile24,6002017
Uruguay22,4002017
Argentina20,9002017
Brasilien15,6002017
Surinam14,9002017
Colombia14,4002017
Peru13,5002017
Paraguay12,8002017
Venezuela12,5002017
Ecuador11,5002017
Guyana8,1002017
Bolivia7,6002017