Tematisk karta > Läkare täthet - Mellanöstern

Loading map...

Definition: Denna post ger antalet läkare (läkare), inklusive generalist och specialistläkare, per 1 000 av befolkningen. Medicinska läkare definieras som läkare som studerar, diagnostiserar, behandlar och förebygger sjukdom, sjukdom, skada och andra fysiska och psykiska störningar hos människor genom tillämpning av modern medicin. De planerar, övervakar och utvärderar vård- och behandlingsplaner från andra vårdgivare. Världshälsoorganisationen uppskattar att färre än 2,3 hälsovårdspersonal (endast läkare, sjuksköterskor och barnmorskor) per 1 000 skulle vara otillräckliga för att uppnå täckning av primära vårdbehov.

Beskrivning: Kartan som visas här visar hur Läkare täthet varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde.

Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2019

Se också: Läkare täthet stapeldiagram

 

LandLäkare täthet (läkare / 1000 befolkning)År
Israel32016
Qatar32016
Kuwait32015
Saudiarabien22016
Förenade Arabemiraten22016
Uzbekistan22014
Jordanien22017
Libanon22017
Turkmenistan22014
Oman22017
Kirgizistan22014
Turkiet22014
Tadzjikistan22014
Syrien12016
Iran12015
Pakistan12015
Bahrain12015
Irak12017
Jemen02014
Afghanistan02016