Directe buitenlandse investeringen - instroom (US$)

chart
Country20082010201120122016
Moldavië1.813.000.0002.649.000.0003.100.000.0003.448.000.0003.581.000.000
Definitie van Directe buitenlandse investeringen - instroom: Deze boeking geeft de cumulatieve US-dollarwaarde van alle investeringen in het land van herkomst direct aan ingezetenen - voornamelijk bedrijven - van andere landen aan het einde van de aangegeven periode. Directe investeringen zijn exclusief investeringen door aankoop van aandelen.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2015