Dichtheid van artsen (artsen / 1.000 inwoners)

chart
Country200920142015
Koeweit1,791,952,58
Definitie van Dichtheid van artsen: Dit gegeven geeft het aantal artsen (artsen), inclusief generalistische en gespecialiseerde artsen, per 1000 van de bevolking. Artsen worden gedefinieerd als artsen die ziekten, ziektes, verwondingen en andere fysieke en mentale beperkingen bij mensen bestuderen, diagnosticeren, behandelen en voorkomen door middel van de moderne geneeskunde. Ze plannen ook, houden toezicht op en evalueren zorg- en behandelplannen van andere zorgverleners. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat minder dan 2,3 gezondheidswerkers (alleen artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen) per 1.000 onvoldoende zouden zijn om de primaire gezondheidszorgbehoeften te dekken.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2018