Economische hulp - donor (milliarden $)

chart
Country1997199920042007
Canada2,11,32,63,9
Definitie van Economische hulp - donor: Dit gegeven verwijst naar officiële ontwikkelingshulp (ODA) van OESO-landen naar ontwikkelingslanden en multilaterale organisaties. ODA wordt gedefinieerd als financiële bijstand met een concessioneel karakter, met als hoofddoel de economische ontwikkeling en het welzijn van de minder ontwikkelde landen (MOL's) te bevorderen, en bevat een giftelement van ten minste 25%. De post omvat geen andere officiële stromen (OOF) of privéstromen. Deze cijfers zijn berekend op basis van wisselkoersen, d.w.z. niet in termen van koopkrachtpariteit (PPP).

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2015