United States - Housing units, July 1, 2018, (V2018) by County

Data Item