Unit of Measure
1000 HA

Moldova, Republic Of Rapeseed Oilseed Area Harvested Annual Growth Rate

Switch to: Quantity
Market YearArea HarvestedUnit of MeasureGrowth Rate
20052(1000 HA)NA
20066(1000 HA)200.00 %
200735(1000 HA)483.33 %
200850(1000 HA)42.86 %
200956(1000 HA)12.00 %
201039(1000 HA)-30.36 %
201140(1000 HA)2.56 %
20125(1000 HA)-87.50 %
201326(1000 HA)420.00 %
201429(1000 HA)11.54 %
20159(1000 HA)-68.97 %
201618(1000 HA)100.00 %
201722(1000 HA)22.22 %
201820(1000 HA)-9.09 %