Unit of Measure
1000 HA

Iran, Islamic Republic Of Rapeseed Oilseed Area Harvested Annual Growth Rate

Switch to: Quantity
Market YearArea HarvestedUnit of MeasureGrowth Rate
2005161(1000 HA)NA
2006170(1000 HA)5.59 %
2007185(1000 HA)8.82 %
2008190(1000 HA)2.70 %
2009185(1000 HA)-2.63 %
2010160(1000 HA)-13.51 %
2011165(1000 HA)3.13 %
2012170(1000 HA)3.03 %
2013170(1000 HA)0.00 %
2014160(1000 HA)-5.88 %
2015160(1000 HA)0.00 %
2016160(1000 HA)0.00 %
2017160(1000 HA)0.00 %