Venezuela

Venezuela Lopende rekening van de betalingsbalans

Venezuela > Economie

Lopende rekening van de betalingsbalans: $27.2 billion (2011 est.)
$12.1 billion (2010 est.)

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 11 maart 2011

Zie ook

© 2012 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.