Tonga

Tonga BNP - Reëel groeicijfer

Tonga > Economie

BNP - Reëel groeicijfer: 1,4% (2011 est.)
0,3% (2010 est.)
-0,3% (2009 est.)

Definitie: Deze indicator geeft de bbp-groei op jaarbasis gecorrigeerd voor inflatie en uitgedrukt als een percentage.

Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 11 maart 2011

Zie ook

© 2012 IndexMundi. Alle rechten voorbehouden.